Šta znači ŠPENADLA?

» špenadla • ženski rod Čioda, batuška, bumbača, bočka, babljača, bačenka, bumbaša, bašlija, glavičata igla, zabadača, pribodača, pribadača, zadevača.