Šta znači SPELOVATI?

» spelovati • eng. spell izgovarati, imenovati svako slovo za sebe pri čitanju pojedinih reči, npr. reč rad ako napisana latinicom, speluje se: er, a, de.