Šta znači SPELEOGENEZA?

» speleogeneza • grč. spelaion pećina, genesis postanak deo speleologije i geomorfologije koji se bavi proučavanjem nastanka i razvitka pećinskih prostorija i procesa koji učestvuju u njihovom stvaranju.