Šta znači SPEKTROSKOPIJA?

» spektroskopija • ženski rod (fizika) Način isptivanja sastava hemijskih jedinjenja poručavanjem njihovih spektara; up. spektralna analiza.