Šta znači SPEKTROSKOP?

» spektroskop • muški rod (fizika) Sprava pomoću koje se dobiva jasna slika nekog svetlosnog izvora, jer se kod spektra, dobivenog običnom prizmom, boje međusobno mešaju, dok kod spektroskopa, sastavljenog od više sočiva i prizmi, boje jasno stoje jedna pored druge i ne mešaju se.