Šta znači SPEKTROMETAR?

» spektrometar • muški rod (fizika) Sprava za određivanje veličine skretanja bojenih zrakova spektra.