Šta znači SPEKTROHELIOGRAF?

» spektroheliograf • muški rod Aparat tako podešen da prima samo jednu jedinu vrstu svetlosti (jedne talasne dužine), a za sve ostale je neosetljiv; pomoćunjega se fotografiše Sunce u svetlosti jedne određen spektralne linije, radi ispitivanja podele i kretanja para koje izazivaju tu liniju, na osnovu poređenja mnogobrojnih uzastopnih fog. snimaka (spektroheliograma).