Šta znači SPEKTROGRAF?

» spektrograf • muški rod Kombinacija spektralnog aparata sa fotografskom kamerom, služi za fotografisanje spektara; na mesto mrežnjače osetljive za svetlost kao kod spektralnog aparata, dolazi za svetlost osetljiva fotografska ploča.