Šta znači SPEKTROFOTOMETAR?

» spektrofotometar fiz. aparat za merenje jačine svetlosti u spektru.