Šta znači SPEKTRALNE BOJE?

» spektralne boje • optika Boje spektra, dugine boje nakon razlaganja bele svetlosti.