Šta znači SPEKTATORIJUM?

» spektatorijum • muški rod Krug gledalaca, gledaoci, posmatrači.