Šta znači SPEKTATOR?

» spektator • lat. spectator gledalac, posmatrač, promatrač.