Šta znači SPEKTARSKA ANALIZA?

» spektarska analiza v. spektralna analiza (analiza spektra, napr boje)