Šta znači SPEKTAR?

» spektar • muški rod (fizika) Avet, avetinja, utvara, sablast, priviđenje, pričina;
Disperzijom bele Sunčeve iz raznih boja ili raznih svetlosti složene svetlosti nastala traka boja crvene, narandžaste, žute, zelene, otvorenoplave, zatvorenoplave, ljubičaste, zvanih duginih boja, - zove se Sunčev spektar, spektar toga svetlosnog izvora dobiven, dakle prelamanje ili refrakcijom svetlosti.