Šta znači SPEKTAKL?

» spektakl • muški rod Pogled, prizor; pozorište; gledalište; pretstava, naročito: komad u kome ima mnogo što da se vidi (raskoš, ples i drugi velelepni prizori) kakko bi se privuklo što više sveta; fig. galama, prizor na javnom mestu.