Šta znači SPEDICIJA?

» spedicija • ženski rod (finansije) Slanje, otpravljanje, otpremanje, odašiljanje robe; špedicija.

» Pogledajte i špedicija «