Šta znači SPECIJALIZACIJA?

» specijalizacija • ženski rod Posebno označavanje, ponaosobno označvanje, posebno navođenje; stručno usavršavanje, stručno spremanje i izučavanje (grane neke nauke, zanata i dr.); specijaliziranje.