Šta znači SPECIJALITET?

» specijalitet • muški rod Naročitost, osobenost, posebnost, svojstvo vrste, svojstvo rada;
Struka, stručnost; naročita grana neke umetnosti kojoj se neko (specijalist) isključivo posvećuje;
Naročiti proizvod neke fabrike, čija su spoljna i unutrašnja svojstva (sastav i oblik) uvek ista; farm. lek koji se prodaje gotov u svom originalnom pakovanju.