Šta znači SPECIFIKOVATI?

» specifikovati • glagol Naročito označiti (ili označavati), posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, poimence ili tačno odrediti, navesti (ili navoditi) tačku po tačku, označiti sve ponaosob, upojediniti, upojedinjavati.