Šta znači SPACIONIRATI?

» spacionirati • glagol (štamparstvo) Umetati (ili umetnuti) između reči tanke pločica, prorediti slova u reči, proređivati slova u reči; pr. spacioniran.