Šta znači SOSPIRANDO?

» sospirando • prilog (muzika) Uzdišući, tužeći.