Šta znači SOSISA?

» sosisa • ženski rod Kobasičica; voj. osmatrački balon.