Šta znači SOMISTA?

» somista • muški rod Skupljač, kompilator teoloških dela; prepisivač, izrađivač papskih bula.