Šta znači SOMATOGENEZA?

» somatogeneza • grč. soma, genesis rođenje, postanak, poreklo objašnjenje uzroka, razvoja i toka bolesti ili simptomima nastalih kao posledica telesnih poremećaja.