Šta znači SOLVENTAN?

» solventan • pridev Koji je u stanju da plaća, platežan; solvabilan.