Šta znači SOLVATUR?

» solvatur • izraz Na receptima: neka se rastvori; na nalozima za plaćanje: neka se plati, da se plati!; up. salve.