Šta znači SOLUNAR?

» solunar • muški rod Čunak, lula za šporet.