Šta znači SOLSTICIJSKE TAČKE?

» solsticijske tačke astrol. vidi solsticij(um).