Šta znači SOLSTICIJA?

» solsticija • ženski rod (astrologija) Tačka na ekliptici u kojoj se Sunce nalazi oko juna (dugodnevnica, letnja solsticijska ili severna povratna tačka, l. solstitium aestivum) i decembra (kraktodnevnica, zimska solsticijska ili južna povratna tačka, l. solstitium hibernum ili brumale).