Šta znači SOLSTICIJ(UM)?

» solsticij(um) • lat. Sol Sunce, sistere stati, zastati, solstitium astr. tačka na ekliptici u kojoj se Sunce nalazi oko 22. juna (dugodnevnica, letnja solsticijska ili severna povratna tačka, lat. solstitium aestivum) i 22. decembra (kratkodnevnica, zimska solsticijska ili južna povratna tačka, lat. solstitium hibernum ili brumale).