Šta znači SOLMIZIRATI?

» solmizirati • glagol (muzika) Pevati melodijske vežbe upotrebljavajući samo imena nota (sol, fa i sol, mi itd.).