Šta znači SOLMIZACIJA?

» solmizacija • ženski rod (muzika) Izgovor samoglasnika, pravilno naglašavanje i jasno izgovaranje reči pesme koja se peva; svako vežbanje glasa uopšte.