Šta znači SOLITAR?

» solitar • muški rod Usamljenik, pustinjak;
Jedan brilijant uglavljen u prstenu;
astr. Sazvežđe na južnom nebu, između "Device" i "Terazija".