Šta znači SOLIPSIZAM?

» solipsizam • muški rod Sebičnost, egoizam; fig. shvatanje koje veruje samo u postojanje sopstvenog ja i u njegove doživljaje, a sve drugo što je izvan njega smatra pretstavama (naročiti oblik subjektivnog idealizma).