Šta znači SOLILOKVIJ(UM)?

» solilokvij(um) • lat. soliloquim razgovor sa samim sobom; up. monolog.