Šta znači SOLIDARNA PATOLOGIJA?

» solidarna patologija medicina: učenje o bolesti koje smatra da su osnovne bolesti čvrsti delovi tela