Šta znači SOLIDARIZAM?

» solidarizam • muški rod Sistem koji se najpre u Francuskoj samostalno razvio pored individuallizma i socijalizma, sa idejom o potrebi izvesnog prirodnog solidariteta, koji bi našao izraza u pravednom rešenju pitanja podele rada, naslednosti dobara i dr.