Šta znači SOLIDARAN?

» solidaran • pridev Zajednički, uzajamno odgovoran (po načelu: svi za jednog, a jedan za sve).