Šta znači SOLICITIRATI?

» solicitirati • glagol Pokrenuti, pokretati; dražiti, razdražiti; uznemiravati; prav. sudskim putem goniti, tražiti pravni lek.