Šta znači SOLICITANT?

» solicitant • muški rod (pravo (nauka)) Tražilac, molilac, podnosilac molbe.