Šta znači SOLI?

» Soli • ženski rod (geologija) Stari naziv za Tuzlu.

» soli Slana jedinjenja.