Šta znači SOLFATARA?

» solfatara • ženski rod Izvor vrele vodene pare sa sumporastom kiselinom i sumpor-vodonikom, pojava koja pretstavlja kod vulkana prelazak iz rada u mirovanje.