Šta znači SOLEJA?

» soleja • ženski rod Uzvišen prostor ispred oltara i ikonostasa na kome senalaze pevnice i amvon (u pravoslavnim crkvama).