Šta znači SOLARIZACIJA?

» solarizacija • ženski rod Sunčanje, osunčavanje; u fotografiji: pojava kad nastupa suprotno dejstvo svetlosti ako se ploča veoma dugo osvetljava, npr. kod snimaka predela: slika sunca je u negativu staklasto sjajna, a u pozitivu duboko crna.