Šta znači SOLANUM?

» solanum • lat. solanum bot. pomoćnica, biljna porodica sa oko 1200 vrsta.