Šta znači SOL?

» sol • imenica (muzika) Nota G, peta nota solimizacije.
Nota solmizacije (iza fa).

» sol • muški rod (finansije) Novac u Peruu.
» Sol • muški rod (mitologija) Rimski bog sunca; Sunce; hem. ime za zlato.