Šta znači SOKRATOVSKE ŠKOLE?

» sokratovske škole • filoz. Škole starog veka koje su proizišle iz Sokratovog učenja.