Šta znači SOKRATOVCI?

» sokratovci Prijatelji i učenici Sokrata: Ksenofon, Eshin, Evklid, Fedon, Antisten, Aristip i dr.