Šta znači SOKRATIKA?

» sokratika • ženski rod Način poučavanja grčkog mudraca Sokrata (470-3pre n.e.) koji se sastoji u tome da se ideje razviju iz duha samog učenika, time što ovaj, vešto postavljenim pitanjima, malo-pomalo sam dođe do pojma koji je učitelj hteo da mu objasni; v. majeutika.