Šta znači SOKOLAR?

» sokolar • muški rod Sokolari su bili posebno zanimanje u srednjem veku. Oni su bili dužni da neguju i pripremaju za lov sokolove velikaše. Ta njihova dužnost imala je određenu društvenu cenu, pa je stoga njih u okupiranim krajevima i turska vlast privilegovala. Sokolara je bilo dve vrste, oni koji su bili upisani kao raja i sokolari timarnici. Prvi, naravno, nisu smatrani za pripadnike vojnog reda. Ali oni su, i pored toga, bili oslobođeni plaćanja vojnih nameta. Sokolari timarnici su pripadali sokolarskom starešinstvu. Na tim dužnosti pojavljivali su se monasi i naseljenici nekih srpskih manastira.